Αίτημα Επικοινωνίας με το Επιστημονικό Εργαστήρι του NEW ABC

Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με το Επιστημονικό Εργαστήρι  του NEW ABC. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας εάν είστε ένας κοινοτικός οργανισμός, ένα σχολείο ή μια ομάδα πολιτών και έχετε μια πρόταση για ένα ερευνητικό ερώτημα ή μια έρευνα σχετικά με πρακτικές τυπικής ή άτυπης μάθησης και διδασκαλίας για την ένταξη παιδιών/νέων με μεταναστευτική βιογραφία στην εκπαίδευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

  Ημερομηνία*

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  1. Οργανισμός/ομάδα*
  2. Πρόσωπο επικοινωνίας*
  3. Περιγράψτε τον οργανισμό σας και τους βασικούς του στόχους

  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  4. Εξηγήστε το θέμα/πρόβλημα που θα θέλατε να εξεταστεί και να συζητηθεί περαιτέρω με την ερευνητική ομάδα.
  5. Ποιο είναι το πλαίσιο του θέματος ή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε;
  6. Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Τι ελπίζετε να επιτύχετε με αυτά τα αποτελέσματα;

  7. Υπάρχει προθεσμία για την έρευνά σας;

  Εάν ναι, διευκρινίστε