Zapytanie dotyczące Marketu Naukowego NEW ABC

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Marketem Naukowym ABC. Proszę użyj tego formularza, jeżeli jesteś organizacją społeczną, szkołą lub grupą nieformalną i występujesz do nas z pytaniem lub zagadnieniem naukowym lub zapytaniem o formalną, nieformalną lub pozaformalną praktykę nauczania lub uczenia się dotyczącą włączania dzieci z doświadczeniem migracji lub innych dzieci lub młodych ludzi o specjalnych potrzebach.

UWAGA: pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

  Data*

  DANE KONTAKTOWE

  1. Organizacja/grupa* [e-mail* email-625 placeholder "e-mail"]
  2. Osoba do kontaktu*
  3. Opisz swoją organizację/grupę oraz jej cele i zadania

  SZCZEGÓŁY PROJEKTU

  4. Proszę wyjaśnij problem/zagadnienie, które chciałbyś aby było rozważone i przedyskutowane razem z zespołem naukowym
  5. Opisz kontekst zagadnienia lub problemu, którego doświadczasz?
  6. Jaki jest zakładany rezultat? Jakiego rodzaju wyniki masz nadzieję uzyskać?

  7. Czy Twoje badanie musi być ukończone w określonym terminie?

  Jeżeli tak, to określ termin