Pilot: Autoexpressió mitjançant la poesia

És important implementar aquest pilot perquè…

Explora una proposta innovadora de fer servir la llengua i té l’objectiu general de fer que els infants s’expressin i aprenguin sobre inclusió.

L’objectiu d’aquesta acció pilot és…

Proporcionar als infants eines concretes perquè puguin expressar-se i compartir la seva història amb els seus companys i companyes.

Aquest pilot oferirà un entorn pràctic en què un grup d’infants voluntaris participarà en els tallers.

Primera prova pilot a


Bèlgica

Segona prova pilot a


Itàlia

 

En finalitzar el pilot, els infants hauran adquirit coneixements sobre tècniques d’escriptura de poesia i hauran tingut una experiència guiada en què hauran après com fer servir la poesia per expressar-se i a escoltar els altres.