Pilotażowy: Wyrażanie siebie poprzez poezję

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

Skupia się ona na innowacyjnym sposobie używania języka. Jej nadrzędnym celem jest nauczenie dziecka z doświadczeniem migracji wyrażania siebie i włączenie go do procesu nauczania.

Celem tego pilotażowego projektu jest…

zapewnienie dzieciom konkretnych narzędzi do wyrażania siebie i dzielenia się swoimi historiami z rówieśnikami.

W projekt zaangażowane również będą dzieci-wolontariusze, które wezmą udział w warsztatach.

Pierwsze testowanie w


Belgii

Drugie testowanie we


Włoszech

 

Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat zastosowania poezji do wyrażania siebie. Pogłębią również umiejętność słuchania innych.