Pilotti: Itseilmaisu runouden avulla

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…

tämä pilotti tutkii innovatiivista tapaa käyttää kieltä, ja sen yleisenä tavoitteena on lapsen itseilmaisu ja oppimisen osallistaminen

Tämän pilotin tavoitteena on…
tarjota lapsille konkreettisia työkaluja ilmaista itseään ja jakaa tarinoitaan ikätoveriensa kanssa.

Tämä pilotti tarjoaa käytännönläheisen ympäristön, jossa osallistutaan työpajoihin vapaaehtoislapsiryhmän kanssa.

Pilotin ensimmäinen testaus


Belgiassa

Pilotin toinen testaus


Italiassa

Pilotin osallistujat saavat tietoa runouden käyttötavoista ja tekniikoista sekä suoraa ohjattua kokemusta runojen kirjoittamisesta itseilmaisua varten ja kuuntelemisesta (kuuntelemalla muiden pilotin osallistujien tarinoita).

Multimediagalleria