Pilotua: Irakasleen prestakuntza eta familien parte-hartzea hizkuntza-hezkuntzaren ikuspegi pluralistetan

Garrantzitsua da proiektu pilotu hau martxan jartzea; izan ere…

azkenaldiko migrazio-fenomeno handien ondotik, Italia gizarte eleaniztun konplexu bihurtu da, Europako herrialde asko bezalaxe. Ondorioz, eskola-erakundeek jarrera bikoitza agertu izan dute eleaniztasunarekiko: eskola, tradizionalki, herritarren belaunaldi berriei hizkuntza nazionala irakasteko eragile gisa ulertu izan da, agian errepertorio eleaniztunen kaltetan; eta, aldi berean, jokabide eta dokumentu instituzional askok jarrera irekiagoa sustatu dute ikasleen jatorri eleaniztunarekiko. Hori horrela den heinean, orain inoiz baino gehiago heldu behar zaio irakasleen trebakuntza berritzeari, eta estrategia sinergiko koherenteagoa hedatu behar da alderdi interesdunen artean (irakasleak, ikasleak, familiak eta komunitateak). Proiektu pilotu honetako ekintzen goranzko joeraren ondorioz, alderdi interesdun guztiak gehiago inplikatuko dira, eta guztien artean eraikitako estrategia bat sortuko da, irakaskuntzaren arazo zehatzei eta haur etorkinen familien inplikazioari heltzeko.

Proiektu pilotu hau lehen eta bigarren mailako eskoletan egingo da, kultura askotariko 6 eta 14 urte bitarteko biztanleekin.

Proiektu pilotuaren lehen proba non


Italia

Proiektu pilotuaren lehen proba non


Espainia

Ekintza pilotu honen helburua da…

baldintzak eta jarduerak sortzea, trebetasun eleaniztunak baliabide eta aukera gisa balora daitezen eskola-curriculumean.

Turingo eta Boloniako Unibertsitateetako taldeak eskolekin eta familiekin elkarlanean arituko dira, helburu hauek dituzten jarduerak garatzeko eta praktikan jartzeko:

  • Irakasleak, ikasleak eta familiak sentsibilizatzea eleaniztasunera bideratutako pedagogiaren onurei eta hezkuntza-emaitzei buruz.
  • Familiak ahalduntzea haurren eskola-hezkuntzan, behetik goranzko sinergiak sustatuz eta ikaskuntza-ingurune eleaniztun transbertsala eraikiz, errepertorio eleaniztuna erabiltzen eta hobetzen lagundu ahal izateko.
  • Irakasleei errepertorio eleaniztunak erabiltzeko eta balioesteko jardunbide eraginkorrak garatzen laguntzea.
P3 teachers-family involvement-2-small

Proiektu honen bidez, jarraian aipatzen diren helburu batzuk edo guztiak jorratuko dira:

  • Ikasle eleaniztunen baliabideen eta gaitasunen integrazioa areagotzea ikastetxeetako ohiko praktika pedagogikoetan.
  • Ikasgelan estrategia kognitiboak, metalinguistikoak eta komunikatiboak lantzea.
  • Haurren ikasgelako hizkuntza-errepertorioak hobetzea.
  • Jatorri etorkineko gurasoen parte-hartze aktiboa areagotzea irakaskuntzan eta komunitateko jardueretan.

Eskoletan egindako jarduerak erakusteko egindako kartelen argazki-galeria