Pilot: La meva escola ideal; l’escola que m’agradaria

És important implementar aquest pilot perquè…

Les escoles són un agent de socialització clau que representa alhora tant un repte com un escenari ideal per a la integració dels infants, les seves famílies i les comunitats en la societat general. No obstant això, els infants d’origen migrant o socialment desafavorit sovint es troben amb moltes dificultats generades per les desigualtats educatives, la manca de benestar social i emocional, la incapacitat de fer servir les seves llengües natives o familiars i la falta de coneixement mutu i comprensió. En molt poques ocasions es té en compte l’opinió i les necessitats d’aquests infants, malgrat que experimenten de primera mà les fortaleses i les debilitats de les polítiques educatives i l’impacte que acaben tenint en el seu futur i en la seva vida. Les activitats d’aquesta acció pilot ajudaran aquests infants i les seves famílies a donar veu a les seves necessitats i a garantir que les persones responsables de prendre decisions relacionades amb la seva educació (professorat i responsables polítics a nivell local, regional i nacional) tinguin en compte la seva opinió.

Aquesta acció pilot es durà a terme en centres de preescolar, educació primària i educació secundària amb una població d’entre 3 i 14 anys culturalment diversa.

Primera prova pilot a


Itàlia

Segona prova pilot a


Xipre

L’objectiu d’aquest pilot és…

Ajudar els infants, les famílies i les comunitats a fer-se escoltar i a fer arribar les seves necessitats reals en matèria d’educació a les parts interessades, així com a les persones responsables de la política a nivell local, regional i nacional. Les activitats del pilot es cocrearan adoptant un enfocament múltiple basat en les teories de la recerca-acció participativa ascendent i en l’enfocament de l’infant complet (whole-child approach). Aquest enfocament ajudarà a integrar la dimensió educativa amb l’esfera cultural, social i emocional i, en conseqüència, contribuirà a fomentar i ampliar la inclusió.

Permetre que els nens i nenes, les famílies, el professorat i les comunitats, especialment les d’origen migrant, expressin les seves opinions per superar les barreres en l’educació augmenta la seva capacitat d’acció. Això els permet fer visibles les seves necessitats reals en matèria d’educació als responsables polítics i de la presa de decisions.

Les activitats cocreades se centraran en les necessitats reals dels nens i nenes tant d’origen migrant com no migrant. També contribuiran a difondre els objectius del projecte i els resultats de l’acció pilot a un públic més ampli a través de les activitats següents:

  • Creació de vídeos i animacions amb diverses eines i programari com i-Theatre, peces de Lego, ombres xineses, PowerPoint, Genially, etc.
  • Aplicació de bones pràctiques establertes ja anteriorment pels centres educatius i que han demostrar funcionar correctament.
  • Recopilació de narratives escrites i gràfiques.

Galeria de fotos dels cartells elaborats per a mostrar les diferents activitats realitzades a les escoles