Projecte

El projecte NEW ABC durà a terme nou accions innovadores en nou països de la UE per millorar la inclusió d’infants i adolescents refugiats i d’origen migrant a les societats d’acollida mitjançant l’educació. De fet, la impossibilitat d’aquests infants i adolescents d’aprendre, experimentar, desenvolupar i fomentar lliurement les seves capacitats, talents i aspiracions (Save the Children 2017) és un factor fonamental que determina com aquestes desigualtats afecten la manca d’integració i soscaven el futur dels menors desafavorits i d’origen migrant.

A conseqüència de les polítiques amb un enfocament descendent i l’escassa incorporació de la veu i les capacitats d’infants i adolescents en la presa de decisions, els menors d’origen migrant han estat oblidats, en el pitjor dels casos, o tinguts en compte de forma simbòlica. El projecte NEW ABC promou un canvi sostenible i innovador en l’educació en general que doni les eines necessàries i empoderi totes les parts interessades per tal que puguin formar part activa d’aquest canvi i no simplement fer recomanacions. És per aquest motiu que les accions pilot del projecte NEW ABC han estat cocreades, són multidimensionals i inclouen diversos grups de parts interessades. Els infants i els adolescents (alumnat d’origen migrant i no migrant, menors no acompanyats, persones joves sol•licitants d’asil i refugiats) seran participants actius de totes les accions. També s’hi inclourà la participació d’escoles, professorat, organitzacions civils locals, organitzacions no governamentals, centres formatius i interculturals, comunitats i famílies. En les accions es desenvoluparan recursos d’aprenentatge formal (dins i fora de l’escola), informal i no formal.

A més a més de cocrear i implementar bones pràctiques noves, també s’adoptaran les bones pràctiques ja existents i de les quals ja se n’ha demostrar l’efectivitat en països concrets. Cadascuna de les accions pilot és una resposta a necessitats identificades a nivell local i determinades pels reptes lingüístics, culturals, socials i emocionals amb els quals es troben els infants i els adolescents quan accedeixen al sistema educatiu, o quan se’n queden fora. Mitjançant l’adopció d’aquestes pràctiques es pretén aconseguir una major eficàcia en l’elaboració de polítiques locals, nacionals i internacionals en matèria d’educació i inclusió.