NEW ABC Science Shop

Us donem la benvinguda a la science shop del projecte NEW ABC

Aquesta science shop s’ha creat com a part del projecte de recerca NEW ABC (Networking the Educational World: Across Boundaries for Community-building) H2020 finançat per la iniciativa H2020 (núm. de subvenció 101004640). https://newabc.eu/.

Donem suport a la comunitat investigadora, a la ciutadania i a les organitzacions socials perquè generin coneixement de forma conjunta. Ens proposem ajudar-vos a entendre millor qüestions relacionades amb la inclusió al sistema educatiu de menors vulnerables d’origen migrant i a trobar respostes i solucions als reptes que hi estan relacionats.

Si voleu fer-nos arribar una pregunta de recerca, si us plau, empleneu aquest formulari o envieu-nos un correu electrònic amb la descripció del problema que us preocupa i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Persona de contacte per a tots els països que participen al projecte

Itàlia

Rachele Antonini
Università di Bologna

Sociolingüística, estudis d’interpretació i traducció, cocreación, recerca-acció participativa, Mediació lingüística infantil

rachele.antonini@unibo.it

Nicola Nasi
Università di Bologna

Ensenyament i aprenentatge d’idiomes
Comunicació intercultural
Nens i joves
Interacció social

nicola.nasi3@unibo.it

Chiara Bucaria
Università di Bologna

Traducció audiovisual, traducció no professional, estudis de l’humor i la televisió

chiara.bucaria@unibo.it

Greta Zanoni
Università di Bologna

Ensenyament i aprenentatge d’idiomes, formació de professors en un entorn multilingüe

greta.zanoni2@unibo.it

Ira Torresi
Università di Bologna

Estudis d’interpretació i traducció, Mediació lingüística infantil, Semiòtica visual entre cultures

ira.torresi@unibo.it

Silvia Sordella
Università di Torino

Multilingüisme, adquisició d’una segona llengua, formació de professors en un entorn multilingüe

silvia.sordella@unito.it

Itàlia

Paolo Della Putta
Università di Torino

Multilingüisme, adquisició d’una segona llengua, formació de professors en un entorn multilingüe

paoloantonio.dellaputta@unito.it

Cecilia Andorno
Università di Torino

Multilingüisme, adquisició d’una segona llengua, formació de professors en un entorn multilingüe

ceciliamaria.andorno@unito.it

Gerardo Mazzaferro
Università di Torino

Multilingüisme, adquisició d’una segona llengua, formació de professors en un entorn multilingüe

gerardo.mazzaferro@unito.it

Regne Unit

Guida de Abreu
Oxford Brookes Univ.

Psicologia cultural i del desenvolupament
Aprenentatge i desenvolupament de la identitat en contextos socioculturals
Joves immigrants en les escoles
Mètodes qualitatius i participatius

gabreu@brookes.ac.uk

Sarah Crafter
The Open University

Transició a l’edat adulta
Experiències migratòries d’els/les joves i les famílies
Enfocaments metodològics qualitatius i participatius

sarah.crafter@open.ac.uk

Nelli Stavropoulou
The Open University

Sociologia,
Desplaçaments forçats i viatges de reassentament,
Mètodes de narració biogràfica,
Mètodes participatius basats en les arts i la narració d’històries

nelli.stavropoulou@open.ac.uk

Portugal

Isabel R. Pinto
Universidade do Porto

Psicologia social, malament comportament i control social en grups, l’impacte de les polítiques d’inclusió, extremismes i populisme

ipinto@fpce.up.pt

Cátia de Carvalho
Universidade do Porto

Prevenció i lluita contra l’extremisme violent, la desinformació, els refugiats i la migració

catiacarvalho@fpce.up.pt

Espanya

Marta Arumi
Universitat Autònoma de Barcelona

Estudis d’interpretació, interpretació de conferències, interpretació de serveis públics

marta.arumi@uab.cat

Gema Rubio
Universitat Autònoma de Barcelona

Anàlisi del discurs, interculturalitat i inclusió social

gema.rubio@uab.cat

Mireia Vargas
Universitat Autònoma de Barcelona

estudios de traducción e interpretación, estudios de chino

mireia.vargas@uab.cat

Manex Urruzola
Elhuyar

Comunicació i divulgació, Cultura científica, Educació STEAM

m.urruzola@elhuyar.eus

Xipre

Stefania Savva
Synthesis Center for Research & Education

multiliteracidades,
patrimoni cultural digital, recerca basada en el disseny, cocreación, recerca-acció participativa

stephania@synthesis-center.com

Polònia

dr Jakub Kościółek
Uniwersystet Jagielloński

estudis culturals, cultures i societats africanes, estudis sobre la infància i l’educació, polítiques interculturals

jakub.kosciolek@interkulturalni.pl

dr Adam Bulandra
Stowarzyszenie Interkulturalni PL

criminologia, política d’inclusió i exclusió, dret d’asil i migració, polítiques d’inclusió local

adam.bulandra@interkulturalni.pl

França

Charlotte Menin
COMBO

Art visual, fotografia
Gestió de projectes culturals

comboasso@gmail.com

Finlàndia

Sari Pöyhönen
Jyväskylän yliopisto

Sociolingüística de les migracions forçades, llengua i identitat, etnografia lingüística, recerca creativa en lingüística aplicada

sari.h.poyhonen@jyu.fi

Katarzyna Kärkkäinen
Jyväskylän yliopisto

Processos d’aprenentatge i integració, aprenentatge i ensenyament en entorns multilingües i multiculturals, paper de l’educació en la integració, educació intercultural, desenvolupament professional del professorat

katarzyna.k.karkkainen@jyu.fi

Bèlgica

Farzana Islam
Active Citizen Europe

Inclusió i integració dels joves, compromís de les parts interessades, gestió i desenvolupament del risc social

farzana@activecitizeneurope.org

Com funciona una science shop?

Què fem?

La science shop del projecte NEW ABC du a terme projectes de recerca que se centren en la inclusió de menors vulnerables d’origen migrant en l’educació formal, informal i no formal de tots els àmbits científics i de recerca representats pels socis del projecte.

L’àmbit concret de la recerca dependrà dels coneixements i les àrees d’especialització dels membres de la science shop i de les persones responsables de desenvolupar els projectes.

La cocreació de coneixement permet tant a les organitzacions com a les persones accedir a resultats i dades de recerca que en altres circumstàncies no tindrien a l’abast.

Qui hi pot participar?

La science shop del projecte NEW ABC treballa estretament amb organitzacions de la societat civil i organitzacions no governamentals, ciutadania, alumnat, centres educatius, investigadors i investigadores de l’àmbit acadèmic, governs i administracions locals i institucions a nivell nacional, entre d’altres.

Com funciona?

La science shop del projecte NEW ABC ofereix suport científic i de recerca gratuït a organitzacions sense ànim de lucre. Aquest suport es proporciona en forma de recerques realitzades pels investigadors i estudiants de les institucions que treballen en estreta col·laboració amb la comunitat:

  • Departament d’Interpretació i Traducció i Departament de Llengües Modernes, Literatura i Cultures de la Universitat de Bolonya
  • Departament d’Humanitats de la Universitat de Torí
  • Facultat d’Arts i Ciències Socials de la Open University
  • Departament de Psicologia, Salut i Desenvolupament Personal de la Universitat Oxford Brookes
  • Departament d’Estudis de Llengua i Comunicació de la Universitat de Jyväskylä
  • Synthesis, Center for Research and Education Ltd
  • Interkulturalni PL Association
  • Combo
  • Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat de Porto
  • União de Refugiados em Portugal
  • Active Citizen Europe
  • Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Elhuyar Fundazioa

Els projectes i treballs de recerca s’ofereixen, per tant, pro bono, és a dir, sense cap cost per a les organitzacions de la societat civil, les ONG i la ciutadania.

Les organitzacions de la societat civil i els seus membres es poden posar en contacte amb la science shop de NEW ABC per expressar l’interès d’iniciar una recerca coparticipativa amb l’objectiu d’explorar qüestions científiques o trobar solucions a problemes específics de la societat.

La science shop de NEW ABC traduirà aquestes peticions a preguntes de recerca ben definides. Investigadors i investigadores amb experiència en les competències i els coneixements requerits s’encarregaran de supervisar el projecte.

La science shop de NEW ABC compta amb el coneixement expert de les entitats sòcies del projecte NEW ABC entre les quals s’hi inclouen socis acadèmics i no acadèmics especialitzats en art, educació, estudis de gènere, estudis de traducció i interpretació, periodisme, dret, psicologia (psicologia cultural-desenvolupament i social), lingüística, migracions, educació multilingüe, adquisició de segones llengües, sociolingüística (sociolingüística de la llengua i la immigració) i sociologia. El consorci inclou socis de nou països diferents que comparteixen un interès destacat i permanent per l’educació, el desenvolupament psicològic i la inclusió social de joves d’origen migrant.