NEW ABC Science Shop

Witamy w Markecie Naukowym NEW ABC

“Market Naukowy” powstał jako część projektu badawczego “Nowe Abecadło” – NEW ABC (Networking the Educational World: Across Boundaries for Community-building), finansowanego w ramach programu Horyzont 2020 (umowa grantowa nr 101004640) https://newabc.eu/.

Wspieramy naukowców, obywateli i organizacje społeczne we wspólnym tworzeniu nowej wiedzy. Chcemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia problemów związanych z integracją dzieci i młodzieży ze środowisk migracyjnych. Pragniemy dla tych problemów znaleźć jak najlepsze rozwiązania.

Jeśli chcesz przesłać do nas zapytanie badawcze, wypełnij ten formularz lub wyślij nam e-mail z opisem problemu, który Cię dotyczy, a skontaktujemy się z Tobą.

Kontakty dla wszystkich krajów partnerskich

we Włoszech

Rachele Antonini
Università di Bologna

Socjolingwistyka, tłumaczenia ustne i pisemne, współtworzenie, metoda PAR – participatory action research, Pośrednictwo językowe dla dzieci

rachele.antonini@unibo.it

Nicola Nasi
Università di Bologna

Nauczanie i uczenie się języków obcych
Komunikacja międzykulturowa
Dzieci i młodzież
Interakcja społeczna

nicola.nasi3@unibo.it

Chiara Bucaria
Università di Bologna

Tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie nieprofesjonalne, humorystyka i studia telewizyjne

chiara.bucaria@unibo.it

Greta Zanoni
Università di Bologna

Nauczanie i uczenie się języków obcych, kształcenie nauczycieli w środowisku wielojęzycznym

greta.zanoni2@unibo.it

Ira Torresi
Università di Bologna

Tłumaczenia ustne i pisemne, Pośrednictwo językowe dla dzieci, Semiotyka wizualna w różnych kulturach

ira.torresi@unibo.it

Silvia Sordella
Università di Torino

Wielojęzyczność, nauka drugiego języka, kształcenie nauczycieli w środowisku wielojęzycznym

silvia.sordella@unito.it

we Włoszech

Paolo Della Putta
Università di Torino

Wielojęzyczność, nauka drugiego języka, kształcenie nauczycieli w środowisku wielojęzycznym

paoloantonio.dellaputta@unito.it

Cecilia Andorno
Università di Torino

Wielojęzyczność, nauka drugiego języka, kształcenie nauczycieli w środowisku wielojęzycznym

ceciliamaria.andorno@unito.it

Gerardo Mazzaferro
Università di Torino

Wielojęzyczność, nauka drugiego języka, kształcenie nauczycieli w środowisku wielojęzycznym

gerardo.mazzaferro@unito.it

w Wielkiej Brytanii

Guida de Abreu
Oxford Brookes Univ.

Psychologia kulturowo-rozwojowa
Uczenie się i rozwój tożsamości w kontekstach społeczno-kulturowych
Młodzi ludzie-imigranci w szkołach
Metody jakościowe i partycypacyjne

gabreu@brookes.ac.uk

Sarah Crafter
The Open University

Przejścia do dorosłości
Doświadczenia migracyjne młodych ludzi i ich rodzin
Jakościowe i partycypacyjne podejścia metodologiczne

sarah.crafter@open.ac.uk

Nelli Stavropoulou
The Open University

Socjologia,
Przymusowe wysiedlenia i podróże przesiedleńcze,
Metody narracji biograficznej,
Metody partycypacyjne oparte na sztuce i opowiadanie historii

nelli.stavropoulou@open.ac.uk

w Portugalii

Isabel R. Pinto
Universidade do Porto

Psychologia społeczna, niewłaściwe zachowania i kontrola społeczna w grupach, wpływ polityki integracyjnej, ekstremizm i populizm

ipinto@fpce.up.pt

Cátia de Carvalho
Universidade do Porto

Zapobieganie i przeciwdziałanie brutalnemu ekstremizmowi, dezinformacja, uchodźcy i migracja

catiacarvalho@fpce.up.pt

w Hiszpanii

Marta Arumi
Universitat Autònoma de Barcelona

Studia w zakresie tłumaczeń ustnych, tłumaczenia konferencyjne, tłumaczenia w służbie publicznej

marta.arumi@uab.cat

Gema Rubio
Universitat Autònoma de Barcelona

Analiza dyskursu, międzykulturowość i inkluzja społeczna

gema.rubio@uab.cat

Mireia Vargas
Universitat Autònoma de Barcelona

studia w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, studia chińskie

mireia.vargas@uab.cat

Manex Urruzola
Elhuyar

Komunikacja i upowszechnianie, Kultura naukowa, Edukacja STEAM

m.urruzola@elhuyar.eus

na Cyprze

Stefania Savva
Synthesis Center for Research & Education

multiliteracies,
cyfrowe dziedzictwo kulturowe, badania oparte na projektowaniu,
współtworzenie, partycypacyjne badania nad działaniem

stephania@synthesis-center.com

w Polsce

dr Jakub Kościółek
Uniwersystet Jagielloński

studia kulturowe, kultury i społeczeństwa afrykańskie, nauki o dziecku i edukacji, politka międzykulturowa

jakub.kosciolek@interkulturalni.pl

dr Adam Bulandra
Stowarzyszenie Interkulturalni PL

kryminologia, polityka włączania i wykluczenia, prawo azylowe i migracyjne, lokalne strategie włączania

adam.bulandra@interkulturalni.pl

we Francji

Charlotte Menin
COMBO

Sztuki wizualne, fotografia
Kierownik projektów kulturalnych

comboasso@gmail.com

Finlandia

Sari Pöyhönen
Jyväskylän yliopisto

Socjolingwistyka przymusowych migracji, język i tożsamość, etnografia lingwistyczna, creative inquiry in applied linguistics

sari.h.poyhonen@jyu.fi

Katarzyna Kärkkäinen
Jyväskylän yliopisto

Procesy uczenia się i integracji, uczenie się i nauczanie w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym, rola edukacji w integracji, edukacja międzykulturowa, rozwój zawodowy nauczycieli

katarzyna.k.karkkainen@jyu.fi

w Belgii

Farzana Islam
Active Citizen Europe

Włączenie i integracja młodzieży, zaangażowanie zainteresowanych stron, zarządzanie ryzykiem społecznym i rozwój

farzana@activecitizeneurope.org

Jak to działa?

O co chodzi?

Market Naukowy NEW ABC prowadzi projekty badawcze skupiające się na włączaniu dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji, w formalną, nieformalną i pozaformalną edukację we wszystkich dziedzinach nauki i badań reprezentowanych przez partnerów projektu.

Zakres podejmowanych badań zależy od wiedzy i obszarów specjalizacji członków Marketu Naukowego oraz osób włączających się w poszczególne projekty.

Współkonstruowanie wiedzy umożliwia organizacjom i jednostkom dostęp do wyników badań i danych, które w innym przypadku byłyby dla nich niedostępne.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Market Naukowy NEW ABC ściśle współpracuje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (CSO i NGO), obywatelami, studentami, szkołami, naukowcami, samorządami i administratorami, instytucjami państwowymi itp.

Jak to działa?

Market Naukowy NEW ABC oferuje bezpłatne wsparcie badawcze i naukowe organizacjom non-profit w postaci badań prowadzonych przez naukowców i studentów w ścisłej współpracy z:

 • The Department of Interpreting and Translation, and the Department of Modern Languages, Literatures and Cultures of the University of Bologna
 • The Department of Humanities of the University of Turin
 • The Faculty of Arts and Social Sciences at Open University
 • The Department of Psychology, Health and Professional Development of Oxford Brookes University
 • The Department of Language and Communication Studies of the  of the University of Jyväskylä
 • Synthesis, Center for Research and Education Ltd
 • Stowarzyszenie Interkulturalni PL
 • Combo
 • The Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto
 • União de Refugiados em Portugal
 • Active Citizen Europe
 • The Department of Translation and Interpreting and East Asian Studies of the Autonomous University of Barcelona
 • Elhuyar Fundazioa

Prace projektowe i badawcze są oferowane pro bono, tj. bezpłatnie dla CSO, organizacji pozarządowych i osób prywatnych.

Wszyscy zainteresowani badaniami partycypacyjnymi mającymi na celu eksplorację określonych problemów społecznych lub znalezieniem ich rozwiązań, mogą skontaktować się z Marketem Naukowym NEW ABC.

Market Naukowy NEW ABC przełoży zgłoszone propozycje na dobrze zdefiniowane pytania badawcze. Projekt będzie nadzorowany przez doświadczonych badaczy zgodnie z wymaganymi od nich kompetencjami i ich wiedzą.

Market naukowy NEW ABC korzysta z szerokiej wiedzy partnerów projektu. Należą do nich zarówno partnerzy akademiccy, jak i nieakademiccy specjalizujący się w: sztuce, edukacji, gender studies, tłumaczeniach ustnych i pisemnych, dziennikarstwie, prawie, psychologii (kulturowo-rozwojowej i społecznej), językoznawstwie, migracjach, edukacji wielojęzycznej, aktywizacji drugiego języka, socjolingwistyce (socjolingwistyka języka i imigracji), socjologii. W skład konsorcjum wchodzą partnerzy z dziewięciu krajów, których łączy wyraźne i ciągłe zainteresowanie edukacją, rozwojem psychologicznym i inkluzją społeczną młodych ludzi ze środowisk migracyjnych.