NEW ABC Science Shop

Tervetuloa NEW ABC Science Shop -tiedekauppaan

Tämä tiedekauppa on luotu osana NEW ABC (Networking the Educational World: Across Boundaries for Community-building) H2020 -tutkimusprojektia, joka on EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama (avustussop. nro 101004640) – https://newabc.eu/.

Tuemme tutkijoita, yksityishenkilöitä ja yhteiskunnallisia organisaatioita uuden tiedon luomisessa yhdessä. Tavoitteemme on auttaa sinua ymmärtämään tai ratkaisemaan huolenaiheita, jotka liittyvät maahanmuuttaneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallistamiseen koulutuksessa.

Jos haluat lähettää tutkimuskysymyksen, täytä tämä lomake tai lähetä meille sähköpostilla kuvaus ongelmasta, niin otamme sinuun yhteyttä

Yhteystiedot kaikissa kumppanimaissa

Italia

Rachele Antonini
Università di Bologna

Sosiolingvistiikka, tulkkaus- ja käännösopinnot, osallistava yhteistyö ja toimintatutkimus

rachele.antonini@unibo.it

Nicola Nasi
Università di Bologna

Kielten opetus ja oppiminen
Kulttuurienvälinen viestintä
Lapset ja nuoret
Sosiaalinen vuorovaikutus

nicola.nasi3@unibo.it

Chiara Bucaria
Università di Bologna

Audiovisuaalinen käännös, ei-ammattimainen käännös, huumoritutkimukset ja TV-tutkimukset

chiara.bucaria@unibo.it

Greta Zanoni
Università di Bologna

Kielten opetus ja oppiminen, opettajien koulutus monikielisessä ympäristössä

greta.zanoni2@unibo.it

Silvia Sordella
Università di Torino

Monikielisyys, toisen kielen omaksuminen, opettajien koulutus monikielisessä ympäristössä

silvia.sordella@unito.it

Paolo Della Putta
Università di Torino

Monikielisyys, toisen kielen omaksuminen, opettajien koulutus monikielisessä ympäristössä

paoloantonio.dellaputta@unito.it

Italia

Cecilia Andorno
Università di Torino

Monikielisyys, toisen kielen omaksuminen, opettajien koulutus monikielisessä ympäristössä

ceciliamaria.andorno@unito.it

Gerardo Mazzaferro
Università di Torino

Vieraiden kielten ja kirjallisuuden sekä nykykulttuurien laitos

gerardo.mazzaferro@unito.it

UK

Guida de Abreu
Oxford Brookes Univ.

Kulttuuri-kehityspsykologia
Oppiminen ja identiteetin kehittäminen sosiokulttuurisissa konteksteissa
Maahanmuuttajanuoret kouluissa
Laadulliset ja osallistavat menetelmät

gabreu@brookes.ac.uk

Sarah Crafter
The Open University

Siirtymät aikuisuuteen
Nuorten ja perheiden muuttokokemukset
Laadulliset ja osallistavat metodologiset lähestymistavat

sarah.crafter@open.ac.uk

Nelli Stavropoulou
The Open University

Sosiologia
Pakkolaisuus- ja maahanmuuttopolut
Biografiset ja narratiiviset menetelmät
Osallistavat taiteeseen perustuvat menetelmät ja tarinankerronta

nelli.stavropoulou@open.ac.uk

Ranska

Charlotte Menin
COMBO

Visuaalinen taide, valokuvaus
Kulttuuriprojektien johtaminen

comboasso@gmail.com

Portugal

Isabel R. Pinto
Universidade do Porto

Sosiaalipsykologia, väärinkäyttäytyminen ja sosiaalinen kontrolli ryhmissä, osallistavan politiikan vaikutukset, ääriliikkeet ja populismi

ipinto@fpce.up.pt

Cátia de Carvalho
Universidade do Porto

Väkivaltaisen ekstremismin ehkäiseminen ja torjunta, väärän tiedon levittäminen, pakolaiset ja muuttoliike

catiacarvalho@fpce.up.pt

Espanja

Marta Arumi
Universitat Autònoma de Barcelona

Tulkkausopinnot, konferenssitulkkaus, julkisen palvelun tulkkaus

marta.arumi@uab.cat

Gema Rubio
Universitat Autònoma de Barcelona

Diskurssianalyysi, kulttuurienvälisyys ja sosiaalinen osallisuus

gema.rubio@uab.cat

Mireia Vargas
Universitat Autònoma de Barcelona

käännös- ja tulkkausopinnot, Kiinan tutkimus

mireia.vargas@uab.cat

Manex Urruzola
Elhuyar

Viestintä ja levittäminen, tieteellinen kulttuuri, STEAM-koulutus

m.urruzola@elhuyar.eus

Kypros

Stefania Savva
Synthesis Center for Research & Education

monilukutaito,
digitaalinen kulttuuriperintö, design-based-tutkimus,
osallistava yhteistyö ja toimintatutkimus

stephania@synthesis-center.com

Puola

Jakub Kościółek, PhD
Jagiellonian University

kulttuurintutkimus, afrikkalaiset kulttuurit ja yhteiskunnat, lapsia ja koulutusta koskevat tutkimukset, kulttuurienväliset politiikat

jakub.kosciolek@interkulturalni.pl

Adam Bulandra, PhD
Interkulturalni PL Association

kriminologia, osallistamis- ja syrjäytymispolitiikka, turvapaikka- ja maahanmuuttolaki, paikallinen osallisuuspolitiikka

adam.bulandra@interkulturalni.pl

Belgia

Farzana Islam
Active Citizen Europe

Nuorten osallisuus ja integrointi, sidosryhmien osallistuminen, sosiaalisten riskien hallinta ja kehittäminen

farzana@activecitizeneurope.org

Suomi

Sari Pöyhönen
Jyväskylän yliopisto

pakkomuuton sosiolingvistiikka, kieli ja identiteetti, kielellinen etnografia, taidelähtöiset menetelmät soveltavassa kielitieteessä

sari.h.poyhonen@jyu.fi

Katarzyna Kärkkäinen
Jyväskylän yliopisto

oppimisprosessit ja integraatio, oppiminen ja opetus monikielisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä, koulutuksen rooli integraatiossa, kulttuurienvälinen koulutus, opettajien ammatillinen kehittäminen

katarzyna.k.karkkainen@jyu.fi

Kuinka se toimii?

Mistä on kyse?

NEW ABC Science Shop -tiedekauppa toteuttaa tutkimusprojekteja, joiden kohteena on maahan muuttaneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallistaminen muodolliseen ja epämuodolliseen koulutukseen sekä arkioppimiseen kaikilla projektikumppaneiden edustamilla tieteen- ja tutkimusaloilla.

Tutkimuksen ala vaihtelee Science Shopin jäsenten ja projektien toteuttajien asiantuntemuksen ja erikoistumisalueiden mukaan.

Tiedon rakentaminen yhdessä antaa organisaatioille ja ihmisille mahdollisuuden päästä käsiksi tutkimustuloksiin ja tietoihin, jotka eivät muuten olisi heidän käytettävissään.

Kuka voi osallistua?

NEW ABC Science Shop tekee tiivistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, yksityishenkilöiden, opiskelijoiden, koulujen, tutkijoiden, paikallishallinnon, viranomaisten, kansallisten instituutioiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kuinka se toimii?

NEW ABC Science Shop tarjoaa ilmaista tutkimusta ja tieteellistä tukea voittoa tavoittelemattomille järjestöille yhteistyössä tutkijoiden, opiskelijoiden ja yhteisöjen kanssa:

 • Bolognan yliopiston tulkkauksen ja kääntämisen laitos sekä nykykielten, kirjallisuuden ja kulttuurien laitos
 • Torinon yliopiston humanististen tieteiden laitos
 • The Open Universityn humanististen ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Oxford Brookesin yliopiston psykologian, terveyden ja ammatillisen kehityksen laitos
 • Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos
 • Synthesis, Center for Research and Education Ltd
 • Interkulturalni PL Association
 • Combo
 • Porton yliopiston psykologian ja kasvatustieteiden tiedekunta
 • União de Refugiados em Portugal
 • Active Citizen Europe
 • Barcelonan autonomisen yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen sekä Itä-Aasian tutkimuksen laitos
 • Elhuyar Fundazioa

Hanke- ja tutkimustyövalikoimaa tarjotaan veloituksetta kansalaisjärjestöille ja yksityishenkilöille. Hyväksyttyjen pyyntöjen määrä riippuu ajasta ja työmäärästä, jonka kumppaniorganisaatiot voivat käyttää Science Shopin toimintaan.

Kansalaisjärjestöt ja niiden jäsenet voivat ottaa yhteyttä NEW ABC Science Shopiin, jos he haluavat aloittaa yhteisen tutkimuksen, jossa perehdytään johonkin tiettyyn aiheeseen tai yritetään löytää ratkaisuja tiettyihin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

NEW ABC Science Shop muuttaa sitten nämä pyynnöt tarkasti määritellyiksi tutkimuskysymyksiksi. Tutkimusprojektia ohjaavat kokeneet tutkijat, joilla on tarvittava osaaminen ja asiantuntemus.

Konsortioon kuuluu kumppaneita yhdeksästä eri maasta. Kumppaneita yhdistää pitkäjänteinen kiinnostus maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusta, psykologista kehitystä ja sosiaalista osallisuutta kohtaan. NEW ABC Science Shop hyödyntää NEW ABC -projektikumppaneiden asiantuntemusta sekä akateemisilta että ei-akateemisilta aloilta. Kumppaneiden erikoistumisaloja ovat esimerkiksi taiteet, kasvatustiede, sukupuolentutkimus, tulkkaus- ja käännöstutkimus, journalismi, laki, psykologia (kulttuuri-kehitys- ja sosiaalipsykologia), kielitiede, siirtolaisuus, monikielinen koulutus, toisen kielen omaksuminen, sosiolingvistiikka (kielen ja maahanmuuton sosiolingvistiikka) ja sosiologia.