NEW ABC Science Shop

Καλώς ήρθατε στο NEW ABC Επιστημονικό Εργαστήρι

Αυτό το Επιστημονικό Εργαστήρι έχει δημιουργηθεί ως μέρος του NEW ABC (Networking the Educational World: Across Boundaries for Community-building) H2020 ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το H2020 (με αριθμό χορηγίας 101004640) – https://newabc.eu/.

Στηρίζουμε ερευνητές, πολίτες και κοινωνικούς οργανισμούς να παράγουν νέα γνώση από κοινού. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα ή να βρείτε απαντήσεις και λύσεις σε ανησυχίες σχετικές με την ενσωμάτωση μεταναστών και ευάλωτων παιδιών και νέων στην εκπαίδευση.

Αν θέλετε να υποβάλετε μια ερευνητική ερώτηση, παρακαλούμε συμπληρώστε αυτή τη φόρμα ή στείλτε μας email με την περιγραφή του θέματος που σας ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Στοιχεία επικοινωνίας για όλους τους εταίρους

Ιταλία

Rachele Antonini
Università di Bologna

Κοινωνιογλωσσολογία, ερμηνευτικές και μεταφραστικές μελέτες, συνδημιουργία, συμμετοχική έρευνα δράσης, Παιδική γλωσσική διαμεσολάβηση

rachele.antonini@unibo.it

Nicola Nasi
Università di Bologna

Διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών
Διαπολιτισμική επικοινωνία
Παιδιά και νέοι
Κοινωνική αλληλεπίδραση

nicola.nasi3@unibo.it

Chiara Bucaria
Università di Bologna

Οπτικοακουστική μετάφραση, μη επαγγελματική μετάφραση, σπουδές χιούμορ και τηλεοπτικές σπουδές

chiara.bucaria@unibo.it

Greta Zanoni
Università di Bologna

Διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, κατάρτιση εκπαιδευτικών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον

greta.zanoni2@unibo.it

Ira Torresi
Università di Bologna

Μελέτες διερμηνείας και μετάφρασης, Παιδική γλωσσική διαμεσολάβηση, Οπτική σημειωτική σε διάφορους πολιτισμούς

ira.torresi@unibo.it

Silvia Sordella
Università di Torino

Πολυγλωσσία, απόκτηση δεύτερης γλώσσας, κατάρτιση εκπαιδευτικών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον

silvia.sordella@unito.it

Ιταλία

Paolo Della Putta
Università di Torino

Πολυγλωσσία, απόκτηση δεύτερης γλώσσας, κατάρτιση εκπαιδευτικών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον

paoloantonio.dellaputta@unito.it

Cecilia Andorno
Università di Torino

Πολυγλωσσία, απόκτηση δεύτερης γλώσσας, κατάρτιση εκπαιδευτικών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον

ceciliamaria.andorno@unito.it

Gerardo Mazzaferro
Università di Torino

Πολυγλωσσία, απόκτηση δεύτερης γλώσσας, κατάρτιση εκπαιδευτικών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον

gerardo.mazzaferro@unito.it

Ηνωμένο Βασίλειο

Guida de Abreu
Oxford Brookes Univ.

Πολιτιστική-αναπτυξιακή ψυχολογία
Μάθηση και ανάπτυξη ταυτότητας σε κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια
Νέοι μετανάστες στα σχολεία
Ποιοτικές και συμμετοχικές μέθοδοι

gabreu@brookes.ac.uk

Sarah Crafter
The Open University

Μετάβαση στην ενηλικίωση
Μεταναστευτικές εμπειρίες των νέων και της οικογένειας
Ποιοτικές και συμμετοχικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

sarah.crafter@open.ac.uk

Nelli Stavropoulou
The Open University

Κοινωνιολογία,
Αναγκαστική εκτόπιση και ταξίδια επανεγκατάστασης,
Μέθοδοι βιογραφικής αφήγησης,
Μέθοδοι συμμετοχικής τέχνης και αφήγησης

nelli.stavropoulou@open.ac.uk

Πορτογαλία

Isabel R. Pinto
Universidade do Porto

Κοινωνική ψυχολογία, κακή συμπεριφορά και κοινωνικός έλεγχος σε ομάδες, ο αντίκτυπος των ενταξιακών πολιτικών, των εξτρεμισμών και του λαϊκισμού

ipinto@fpce.up.pt

Cátia de Carvalho
Universidade do Porto

Πρόληψη και αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, παραπληροφόρηση, πρόσφυγες και μετανάστευση

catiacarvalho@fpce.up.pt

Ισπανία

Marta Arumi
Universitat Autònoma de Barcelona

Σπουδές διερμηνείας, διερμηνεία συνεδρίων, διερμηνεία δημόσιων υπηρεσιών

marta.arumi@uab.cat

Gema Rubio
Universitat Autònoma de Barcelona

Ανάλυση λόγου, διαπολιτισμικότητα και κοινωνική ένταξη

gema.rubio@uab.cat

Mireia Vargas
Universitat Autònoma de Barcelona

σπουδές μετάφρασης και διερμηνείας, κινεζικές σπουδές

mireia.vargas@uab.cat

Manex Urruzola
Elhuyar

Επικοινωνία και διάδοση, Επιστημονική κουλτούρα, Εκπαίδευση STEAM

m.urruzola@elhuyar.eus

Κύπρο

Stefania Savva
Synthesis Center for Research & Education

πολυγραμματισμούς,
ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, έρευνα με βάση τον σχεδιασμό,
συν-δημιουργία, συμμετοχική έρευνα δράσης

stephania@synthesis-center.com

Πολωνία

dr Jakub Kościółek
Uniwersystet Jagielloński

πολιτισμικές σπουδές, αφρικανικοί πολιτισμοί και κοινωνίες, μελέτες για τα παιδιά και την εκπαίδευση, διαπολιτισμικές πολιτικές

jakub.kosciolek@interkulturalni.pl

dr Adam Bulandra
Stowarzyszenie Interkulturalni PL

εγκληματολογία, πολιτικές ένταξης και αποκλεισμού, δίκαιο ασύλου και μετανάστευσης, τοπικές πολιτικές ένταξης

adam.bulandra@interkulturalni.pl

Γαλλία

Charlotte Menin
COMBO

Εικαστικά, φωτογραφία
Διαχειριστής πολιτιστικών έργων

comboasso@gmail.com

Φινλανδία

Sari Pöyhönen
Jyväskylän yliopisto

Κοινωνιογλωσσολογία της αναγκαστικής μετανάστευσης, γλώσσα και ταυτότητα, γλωσσική εθνογραφία, δημιουργική έρευνα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία

sari.h.poyhonen@jyu.fi

Katarzyna Kärkkäinen
Jyväskylän yliopisto

Μαθησιακές διαδικασίες και ενσωμάτωση, μάθηση και διδασκαλία σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ρόλος της εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

katarzyna.k.karkkainen@jyu.fi

Βέλγιο

Farzana Islam
Active Citizen Europe

Ένταξη και ενσωμάτωση των νέων, εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών, διαχείριση του κοινωνικού κινδύνου και ανάπτυξη

farzana@activecitizeneurope.org

Πώς λειτουργεί;

Τι είναι;

Το NEW ABC Επιστημονικό Εργαστήρι υλοποιεί ερευνητικά έργα με έμφαση στην ενσωμάτωση μεταναστών και ευάλωτων παιδιών και νέων στην επίσημη, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση σε όλο το εύρος των επιστημών και ερευνητικών πεδίων που αντιπροσωπεύονται από τους εταίρους του έργου.

Το πεδίο της έρευνας που θα διεξαχθεί εξαρτάται από την ειδικότητα και τον τομέα εξειδίκευσης των μελών του Επιστημονικού Εργαστηρίου και εκείνων που αναλαμβάνουν τα έργα.

Η συγκατασκευή της γνώσης επιτρέπει στους οργανισμούς και στα άτομα να έχουν πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα και δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν διαφορετικά να μην ήταν διαθέσιμα σε αυτούς.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Το NEW ABC Επιστημονικό Εργαστήρι συνεργάζεται στενά με οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, (CSOs και NGOs), πολίτες, μαθητές, σχολεία, ακαδημαϊκούς ερευνητές, τοπικές κυβερνήσεις και διαχειριστές, εθνικά ινστιτούτα και άλλους.

Πώς λειτουργεί;

Το NEW ABC Επιστημονικό Εργαστήρι προσφέρει ελεύθερη έρευνα και επιστημονική στήριξη και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με τη μορφή έρευνας που διεξάγεται από ερευνητές και μαθητές σε στενή συνεργασία με την κοινότητα:

 • Το Τμήμα Διερμηνείας και Μετάφρασης και το Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Λογοτεχνιών και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου της Μπολόνια
 • Το Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Τορίνο
 • Η Σχολή Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Το Τμήμα Ψυχολογίας, Υγείας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Oxford Brookes University
 • Το Τμήμα Σπουδών Γλώσσας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου JyväskyläΚέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Synthesis
 • Interkulturalni PL Association
 • Combo
 • Η Σχολή Ψυχολογίας και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου του Πόρτο
 • União de Refugiados em Πορτογαλία
 • Active Citizen Europe
 • Το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας και Σπουδών Ανατολικής Ασίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης
 • Elhuyar Fundazioa

Όλες οι εργασίες και οι ερευνητικές εργασίες προσφέρονται επομένως pro bono, δηλαδή χωρίς κόστος για ΟΚΠ, ΜΚΟ και ιδιώτες.

Οι οργανώσεις και τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να επικοινωνήσουν με το NEW ABC Επιστημονικό Εργαστήρι για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για την έναρξη έρευνας από κοινού με στόχο τη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων ή την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα.

Το NEW ABC Επιστημονικό Εργαστήρι θα μεταφράσει στη συνέχεια αυτά τα αιτήματα σε καλά καθορισμένα ερευνητικά ερωτήματα. Το ερευνητικό έργο θα επιβλέπεται από έμπειρους ερευνητές σύμφωνα με τις ικανότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται.

 

Το NEW ABC Επιστημονικό Εργαστήρι βασίζεται στην τεχνογνωσία των εταίρων του έργου NEW ABC, το οποίο περιλαμβάνει τόσο ακαδημαϊκούς όσο και μη ακαδημαϊκούς εταίρους που ειδικεύονται σε: τέχνη, εκπαίδευση, σπουδές φύλου, διερμηνεία και μετάφραση, δημοσιογραφία, νομική, ψυχολογία (πολιτισμική-αναπτυξιακή και κοινωνική ψυχολογία), γλωσσολογία, μετανάστευση, πολυγλωσσική εκπαίδευση, κατάκτηση δεύτερης γλώσσας, κοινωνιογλωσσολογία (κοινωνιογλωσσολογία της γλώσσας και μετανάστευση), κοινωνιολογία. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει εταίρους από εννέα διαφορετικές χώρες, οι οποίοι μοιράζονται ένα έντονο και συνεχές ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, την ψυχολογική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.