Pilot: Les aventures del Petit Príncep al món

És important implementar aquest pilot perquè…

Permetrà als nens i nenes migrants abordar els problemes quotidians i les experiències traumàtiques tot superant les barreres que poden suposar la cultura i la llengua i establint connexions significatives amb els companys i companyes i la comunitat. Mitjançant les activitats del projecte, s’escoltarà els infants migrants. És molt important fer-ho perquè les seves preocupacions, idees i pors acostumen a no tenir-se en compte o a quedar eclipsades per les percepcions i les actituds dels adults.

L’objectiu d’aquesta acció pilot és…

Augmentar la resiliència dels infants migrants donant una nova forma a la narrativa de les seves experiències, cosa que els permetrà integrar-se sense problemes a la vida escolar. Aquest pilot s’adreça a dos grups d’edat: alumnes de primària i alumnes de secundària.

Es desenvoluparà un conjunt d’eines de formació que tindran en compte les necessitats emocionals dels infants migrants i que contribuiran a millorar la seva integració.

Primera prova pilot a


Xipre

Segona prova pilot a


Regne Unit

S’extrauran dotze conceptes en forma de citacions breus del llibre El petit Príncep. Aquests conceptes representen els pilars de l’experiència humana: connexió, pèrdua, trauma, solitud, amistat, canvi, comunicació, etc. A partir de les citacions com a inici de seu viatge, els infants n’exploraran les idees, posaran exemples i formaran les seves pròpies històries que explicaran mitjançant dibuixos, paraules i jocs.

Quan s’hagin explorat tots dotze conceptes, es treballarà la resiliència dels infants en adonar-se del caràcter universal dels seus sentiments, idees i conceptes que van més enllà de la cultura, la religió o de l’espai geogràfic que s’ocupa.

Aquest pilot contribuirà a assolir algun o tots els objectius següents:

  • Ampliar les habilitats de resiliència dels infants migrants.
  • Ajudar les persones que treballen en la integració dels infants migrants oferint-los un manual en què s’expliqui com aplicar la metodologia del pilot als seus grups.
  • Millorar la comprensió de les necessitats dels infants d’origen migrant i de com respondre-hi de forma adequada i efectiva.
  • Crear nous models de cooperació per influir en els responsables polítics de Xipre per millorar les condicions de vida, el tracte i les oportunitats d’aprenentatge dels nens i nenes migrants.

Galeria multimèdia

Activitats amb l'alumnat

Formació del professorat