Pilotti: Pikku prinssin seikkailut maailmassa

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…

pilotin avulla maahanmuuttajalapset voivat käsitellä päivittäisiä ongelmia ja traumaattisia kokemuksia tavalla, joka on riippumaton kulttuurista ja kielestä ja antaa lapsille mahdollisuuden luoda merkityksellisiä yhteyksiä ikätovereihinsa ja yhteisöön. Pilottitoiminnan kautta maahanmuuttajataustaiset lapset saavat äänensä kuuluviin, mikä on äärimmäisen tärkeää, koska heidän näkemyksensä, huolensa, ajatuksensa ja pelkonsa usein sivuutetaan tai ne jäävät aikuisten käsitysten ja asenteiden varjoon.

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on…
lisätä maahanmuuttajalasten psyykkistä joustavuutta ja selviytymiskykyä muokkaamalla heidän kokemuksiinsa liittyviä tarinoita, jotta he voivat sopeutua sujuvasti kouluelämään. Pilotti on suunnattu kahdelle ikäryhmälle, joista ensimmäinen kattaa perusopetuksen vuosiluokat 1–6 ja toinen vuosiluokat 7–9 ja lukion.

Pilotissa kehitetään työkaluja, jotka vastaavat maahanmuuttajalasten tunnetarpeisiin ja edistävät heidän kotoutumistaan.

Pilotin ensimmäinen testaus


Kyproksella

Pilotin toinen testaus


Isossa-Britanniassa

lisätä maahanmuuttajalasten psyykkistä joustavuutta ja selviytymiskykyä muokkaamalla heidän kokemuksiinsa liittyviä tarinoita, jotta he voivat sopeutua sujuvasti kouluelämään. Pilotti on suunnattu kahdelle ikäryhmälle, joista ensimmäinen kattaa perusopetuksen vuosiluokat 1–6 ja toinen vuosiluokat 7–9 ja lukion.

Pilotissa kehitetään työkaluja, jotka vastaavat maahanmuuttajalasten tunnetarpeisiin ja edistävät heidän kotoutumistaan.

Tämä pilotti auttaa saavuttamaan seuraavia tavoitteita:

  • Maahanmuuttajalasten resilienssitaitojen kehittäminen.
  • Maahanmuuttajalasten kotoutumisen parissa työskentelevän henkilökunnan tukeminen tarjoamalla heidän käyttöönsä ohjeet pilotin menetelmien soveltamiseen omissa ryhmissään.
  • Maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeiden ymmärtäminen entistä paremmin ja tarpeisiin vastaaminen asianmukaisesti ja tehokkaasti.
  • Uusien yhteistyömallien rakentaminen, jotta voitaisiin vaikuttaa Kyproksen poliittisiin päättäjiin. Tavoitteena on maahanmuuttajalasten elinolojen, hoidon ja oppimismahdollisuuksien kehittäminen.

Multimediagalleria

Presentation of the pilot

Aktivoivat tehtävät oppilaiden kanssa

Teachers training