Pilot: Mentories per millorar la integració

És important implementar aquest pilot perquè…

L’entorn escolar és un context fonamentalment integratiu i social i considerem que resulta essencial implicar la comunitat d’acollida en el procés d’integració de les persones migrades. El programa de mentories es basa en una metodologia participativa en la qual els agents destacats dels centres escolars (professorat, associacions de famílies i, principalment, alumnat) participaran en els processos de planificació (p. ex. en tàndems formats per joves portuguesos i joves d’origen migrant) i en les activitats (trobades col•lectives, formacions) que facilitin el procés d’integració de l’alumnat d’origen migrant.

L’objectiu d’aquesta acció pilot és…

Donar resposta de manera directa a les necessitats relacionades amb la falta d’integració en l’entorn escolar dels joves refugiats i d’origen migrant i, alhora, sensibilitzar els agents que hi estan implicats del seu paper i responsabilitat en la integració escolar d’aquests alumnes. L’objectiu del programa és crear una xarxa de suport social i emocional en l’entorn escolar que es basi en el respecte per valors tan rellevants com la democràcia, la solidaritat i la llibertat. Aquests valors han de garantir el desenvolupament de l’autonomia de les persones migrades, la seva relació de confiança amb les institucions educatives, el seu benestar i la seva capacitat d’acollir l’intercanvi intercultural.

Primera prova pilot a


Portugal

Segona prova pilot a


Polònia

Durant el pilot, tant joves d’origen migrant com d’origen no migrant, associacions de famílies i professorat participaran en la planificació d’activitats i se’ls animarà a reflexionar sobre el paper que tenen en el procés d’integració de les persones migrades. Les sessions de formació i les reunions de reflexió contribuiran al desenvolupament de la responsabilitat social i cívica d’aquests actors, de la seva empatia i dels seus valors multiculturals.

La metodologia d’aquest programa preveu que aquestes persones guanyin cada vegada més i més autonomia al llarg del programa, la qual cosa els permetrà que tingui continuïtat en el futur i d’aquesta manera convertir-lo en un programa sostenible.

Aquest pilot contribuirà a assolir algun o tots els objectius següents:

  • Crear un entorn en el qual les persones joves migrades se sentin benvingudes i segures per expressar la seva opinió.
  • Fomentar entorns d’integració als centres educatius i implicar tota la comunitat educativa en el procés d’integració de l’alumnat migrant.
  • Sensibilitzar les institucions a nivell local (principalment les escoles) de la responsabilitat que tenen de participar activament en el procés integratiu de l’alumnat migrant.
  • Fomentar la autonomia de les institucions perquè continuïn amb el programa en un futur.

Galeria multimèdia