Pilotua: Hobeto integratzeko tutoretzak

Garrantzitsua da proiektu pilotu hau martxan jartzea; izan ere…

eskola-ingurunea funtsezko gizarte-testuinguru integratzailea da, eta uste dugu garrantzitsua dela harrera-komunitatea etorkinen integrazio-prozesuetan inplikatzea. Tutoretza-programa partaidetza-metodologian oinarritzen da. Metodologia horretan, eskolako eragile garrantzitsuek (irakasleak, guraso-elkarteak eta, batez ere, ikasleak) parte hartuko dute prozesuen plangintzan (adibidez, ikaskide portugaldarren eta migratzaileen arteko tutoretza-harremanak) eta jardueretan (ekitaldi kolektiboak, prestakuntza-jarduerak), ikasle migratzaileen integrazio-prozesua errazteko.

Ekintza pilotu honen helburua da…

zuzenean erantzutea gazte errefuxiatuek eta etorkinek eskola-ingurunean integratuta ez egotearen inguruan dituzten beharrei, eta, aldi berean, eskola-eragileak sentsibilizatzea ikasle etorkinak eskolan integratzen laguntzeko duten eginkizunari eta erantzukizunari buruz. Programa honen helburua da etorkin horientzako babes sozial eta emozionaleko sare bat sortzea eskola-ingurunean. Demokrazia, elkartasuna, askatasuna eta halako balio garrantzitsuekiko errespetua izango da ardatz jardun horretan, guztia ere etorkinen autonomiaren garapena, eskola-erakundearekiko konfiantza eta ongizatea, eta kulturen arteko trukea bermatzeko.

Proiektu pilotuaren lehen proba non


Portugal

Proiektu pilotuaren bigarren proba non


Polonia

Ekintza pilotuaren plangintza egiten esku hartuko dute gazte immigranteek zein ez-immigranteek, bai eta guraso-elkarteek eta irakasleek ere, eta etorkinen integrazio-prozesuan duten eginkizunari buruz hausnartzera adoretuko dira. Prestakuntza-saioak eta hausnarketa-bilerak ere egingo dira, eragile horien erantzukizun sozial eta zibikoa, enpatiarako gaitasuna eta balio multikulturalekiko atxikimendua garatzeko.

Programa honen metodologiaren arabera, eskola-eragile horiek gero eta autonomia handiagoa izango dute programan aurrera egin ahala, eta etorkizunean ere iraungo dute (programaren iraunkortasuna).

Proiektu honen bidez, jarraian aipatzen diren helburu batzuk edo guztiak jorratuko dira:

  • Etorkin gazteei harrera egiteko ingurune bat sortzea, zeinean seguru sentituko baitira barruan daramatena askatzeko.
  • Eskola-ingurunea sustatzea eta eskola-komunitate osoa inplikatzea ikasle etorkinen integrazio-prozesuan.
  • Tokiko erakundeak sentsibilizatzea (zehazki, ikastetxeak), ikasle etorkinen integrazio-prozesuan aktiboki laguntzeko duten erantzukizunari buruz.
  • Erakundeen autonomia sustatzea, etorkizunean programa horrekin jarraitzeko.

Multimedia-galeria