Pilot: Migració i (im)mobilitat internacionals

És important implementar aquest pilot perquè…

Posar el focus en la immobilitat pot contribuir a generar noves idees, pràctiques i implicacions polítiques per a l’adquisició de coneixements i enfocaments sobre com els processos d’inclusió i integració es coconstrueixen diàriament entre els joves adults d’origen migrant, la població local, les institucions i els centres d’acollida. D’aquesta manera s’obren noves possibilitats per al reposicionament de la identitat, la veu, la visibilitat i l’agència d’aquests joves d’origen migrant.

L’objectiu d’aquesta acció pilot és…

Construir cooperativament bones pràctiques per superar les condicions d’(im)mobilització viscudes i experimentades mitjançant el desenvolupament de l’autonomia personal d’aquests joves d’origen migrant i millorar les seves possibilitats d’accedir a assistència laboral, educativa, jurídica i sanitària o a la integració lingüística.

Primera prova pilot a


Itàlia

Segona prova pilot a


Finlàndia

Es coconstruiran narratives multimodals del viatge d’aquestes persones migrades. A través d’aquesta cocreació, els investigadors i investigadores formaran com a coinvestigadors i coinvestigadores les parts interessades dels joves migrades, les parts interessades institucionals i els voluntaris de la comunitat amb qui treballen. Es traçaran cooperativament les pràctiques sociocomunicatives diàries viscudes dins dels espais habilitats pels joves migrants (de manera que si els joves es traslladen es podrà seguir en contacte amb ells en línia). Finalment, es compartiran i es difondran les activitats del pilot i el programa.

Aquest pilot tindrà un impacte en el sistema de recepció tant a nivell nacional com europeu i en totes les parts implicades (associacions no governamentals, voluntaris i voluntàries i responsables polítics).

Galeria multimèdia

El vídeo d’Ahmed