Pilotti: Kansainväliset muuttoliikkeet ja liikkumattomuus

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…

keskittyminen pakkomaahanmuuton tilanteisiin ja kokemuksiin voi edistää ymmärrystä siitä, kuinka nuoret pakolaistaustaiset maahanmuuttajat ja paikallinen väestö sekä instituutiot, kuten vastaaanottokeskukset tai järjestöt, rakentavat päivittäistä osallisuutta ja kotoutumista. Tämä antaa mahdollisuuksia ymmärtää nuorten pakolaistaustaisten maahanmuuttajien identiteetin rakentumista ja muuttumista, heidän kokemuksiaan sekä osallisuutta ja toimijuutta erilaisissa yhteisöissä.

Tämän pilotin tavoitteena on…
luoda yhdessä hyviä käytäntöjä pakkomaahanmuuttoon liittyvien olosuhteiden ja kokemusten ylittämiseksi kehittämällä nuorten aikuisten henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta sekä heidän mahdollisuuksiaan saada työtä, koulutusta, oikeus- ja terveydenhoitoa tai kielikoulutusta.

Pilotin ensimmäinen testaus


Italiassa

Pilotin toinen testaus


Suomessa

Pilotissa

  • tuotetaan erilaisten osallistavien ja luovien menetelmien avulla pakolaistaustaisten nuorten aikuisten kertomuksia heidän kokemuksistaan. Tämän prosessin aikana tutkijat työskentelevät pakolaistaustaisten nuorten aikuisten, eri sidosryhmien edustajien ja yhteisöjen vapaaehtoisten kanssa. Osallistuvat nuoret aikuiset saavat myös kokemusta kanssatutkijuudesta.
  • kartoitetaan yhdessä jo olemassa olevia sosio-kommunikatiivisia käytäntöjä esimerkiksi nuorten asuintiloissa tai paikoissa, joissa he viettävät vapaa-aikaansa.
  • Jaetaan tietoa ja levitetään kokemuksia pilotin tuloksista.

Tällä pilotilla pyritään vaikuttamaan vastaanottojärjestelmään paikallisesti, kansallisesti ja Euroopanlaajuisesti ja siinä mukana oleviin toimijoihin, kuten viranomaisiin, kansalaisjärjestöihin, poliittisiin päätöksentekijöihin ja vapaaehtoisiin.

Multimedia galleria

Pilotin esittely

Ahmedin perustelu hänen osallistumisestaan NEW ABC -hankkeeseen

Valokuvia pilotin aktiviteeteista, jotka kertovat nuorten pakolaistaustaisten aikuisten elämästä ja maahanmuuttopoluista