Pilotua: Elkarrekin ikasten ditugu gure munduak

Garrantzitsua da proiektu pilotu hau martxan jartzea; izan ere…

Sektorearteko esparru bat egituratuko du, eskualde-ondarearen eraldaketan eta oinarri soziokulturalean oinarritutako kulturen arteko elkarrizketarako. Proiektu hori garrantzitsua da, orobat, proposatutako esparru horrek haurren nortasuna eraiki nahi baitu –bertakoak zein kanpotik etorriak–, bizi diren eskualdeko historiaren eta ondarearen inguruan, nortasun horretan ainguraturik sentitu daitezen eskualdeko oinarri soziokulturalean.

Proiektu pilotuaren lehen proba non


Polonia

Proiektu pilotuaren bigarren proba non


Espainia

Ekintza pilotu honen helburua da…

arau profesionalak ezartzea haurrekin lan egiten duten kulturarteko laguntzaileentzat, esparru horretako diziplina anitzeko kulturarteko bitartekari gisa. Gure ustez, pertsona horiek izan daitezke haurren integrazioa bultzatzeko bide instituzional nagusietako bat, haurren konfiantza jasotzen duten heinean. Eskolaren, irakasleen, haurren, familien eta ikaskideen arteko bitartekari-lana egiten dute, guztia ere elkarrizketa, elkar ulertzea, gaitasunak eta sentsibilitate kulturala eraikitzeko.

Laguntza jasotzen duten haurrak animatu egiten dira beren esperientziak artistikoki adieraztera eta marrazki-koadernoan erregistratzera –egunkariaren eta hezkuntza-tresna baten erdibideko zerbait–. Bertaratze-eredua izango da politikak gomendatzeko oinarria, bertaratuen biziarteko ikaskuntzako erregistroekin batera deskribatu eta aztertuta.

Proiektu honen bidez, jarraian aipatzen diren helburu batzuk edo guztiak jorratuko dira:

  • Eskualdeko hezkuntzari eta haren forma ez-formalei buruzko ezagutza zabaltzea.
  • Kulturarteko laguntzaileak gizarte-langile autonomo gisa gaitzea, ez irakasleen laguntzaile gisa soilik.
  • Haurrak ingurune berrian ainguratzeko gaitzea eta tokiko haurrei gaitasun bigun gehigarriak ematea.