Context

L’onada recent d’afluència d’immigració a gran escala en molts estats membres europeus ha fet augmentar els reptes que planteja la inclusió de les persones d’origen migrant en els països d’acollida (Comissió Europea 2016). D’acord amb les dades d’UNICEF (2016), a Europa viuen 5,4 milions d’infants migrants, aproximadament un de cada sis migrants menors d’edat del món.

Les narratives dels darrers cinquanta anys suggereixen que Europa s’ha convertit en un «continent d’integració» (Scholten et al. 2015: 1), però les convulsions sociopolítiques recents a nivell nacional indiquen que la inclusió de les persones d’origen migrant presenta reptes i conflictes importants. Els nens i nenes d’origen migrant o refugiats són especialment qui més poden patir aquests conflictes, atès que la seva condició de menors els exposa a desigualtats, situacions de discriminació i barreres d’integració.

La recerca en polítiques i mesures nacionals centrades en la inclusió d’alumnat d’origen migrant mostra que la diversitat de polítiques implementades als estats membre de la UE és molt variada (UE 2016; Eurydice 2019). Els estudis indiquen que els infants d’origen migrant encara es troben amb barreres en l’educació i en altres aspectes rellevants de la seva vida més enllà de l’escola (UE 2016; OCDE/UE 2015). Aquesta situació representa un obstacle notori en el procés d’inclusió de les seves famílies i grups ètnics i lingüístics en general i per a les seves oportunitats en el futur.

En aquest context, els sistemes educatius s’enfronten a múltiples reptes causats pel creixement de la diversitat cultural, lingüística i ètnica i per les desigualtats socioeconòmiques. El projecte NEW ABC farà la seva contribució mitjançant l’educació perquè és un element clau per a la inclusió en tots els àmbits i dimensions de la vida de les persones migrants.