πιλότος: Διεθνείς μεταναστεύσεις και κινητικότητες

Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυτό το πιλοτικό γιατί…

η εστίαση στην ακινησία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων ιδεών, πρακτικών και επιπτώσεων πολιτικής για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσης (συν)κατασκευάζονται καθημερινά από νεαρούς ενήλικες μετανάστες και τοπικούς πληθυσμούς καθώς και ιδρύματα όπως κέντρα υποδοχής. Αυτό ανοίγει νέες δυνατότητες για την επανατοποθέτηση της ταυτότητας των νέων μεταναστών, τη φωνή, την ορατότητα και την ανθρώπινη δράση.

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι…

να (συν)κατασκευάσει καλές πρακτικές για να ξεπεραστούν οι συνθήκες βιωμένης κινητικότητας αναπτύσσοντας προσωπική αυτονομία ή τη δυνατότητα των νεαρών μεταναστών να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση, το σχολείο, τη νομική και ιατρική βοήθεια ή τη γλωσσική ενσωμάτωση.

Η πρώτη πιλοτική δοκιμή θα γίνει στην


Ιταλία

Η δεύτερη πιλοτική δοκιμή θα γίνει στη


Φιλανδία

Θα συν-κατασκευαστούν αφηγήσεις πολυτροπικών ταξιδιών μεταναστών. Μέσω αυτής της συν-δημιουργίας, οι ερευνητές που εργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη της νεολαίας σε μετάβαση, θεσμικοί φορείς και εθελοντές της κοινότητας θα εκπαιδεύουν ως συν-ερευνητές. Η τρίτη δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανταλλαγή και τη διάδοση των πιλοτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Αυτό το πιλοτικό θα έχει αντίκτυπο στο σύστημα υποδοχής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε όλους τους παράγοντες όπως ΜΚΟ, λειτουργούς, εθελοντές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εμπλέκονται σε αυτό.

Γκαλερί πολυμέσων

Το βίντεο του Ahmed