Pilot: Empoderament de menors no acompanyats mitjançant la cocreació en situacions de mobilitat errant

És important implementar aquest pilot perquè…

Els menors no acompanyats que es troben en situació errant són un col•lectiu especialment vulnerable entre les persones joves d’origen migrant. Caracteritzades per una mobilitat transeuropea important i problemes de salut greus, sovint queden fora dels programes de benestar infantil i acaben formant part de xarxes de delinqüència. Aquesta situació explica la manca de coneixement sobre aquest col•lectiu, a més de l’exposició negativa als mitjans de comunicació i la falta de polítiques per protegir aquestes persones i garantir-ne els drets.

L’objectiu d’aquesta acció pilot és…

Fomentar l’empoderament dels menors no acompanyats que es troben en situació errant mitjançant l’organització de tallers multimodals de música, edició de vídeo, fotografia i reducció de danys. Aquestes activitats estan pensades per potenciar l’expressió i l’agència de les persones que hi participen. A més a més, contribuiran a identificar i reflexionar sobre les necessitats d’aquestes persones pel que fa a l’educació informal i no formal.

Primera prova pilot a


França

Segona prova pilot a


Portugal

S’ha reunit un grup de parts interessades per tal de valorar la situació d’aquests joves i l’enfocament que ha d’adoptar-se en matèria de salut. En aquest context, hem definit l’entorn de recursos per a reducció de danys que es cocrearà en les activitats que es duran a terme.

Les accions pilot tindran lloc a Melilla, Bilbao i Marsella, i inclouran un gran repertori d’activitats com, per exemple, cursos de fotografia, edició de vídeo, rap i formació entre iguals en reducció de danys.

Aquest pilot contribuirà a assolir algun o tots els objectius següents:

  • Fomentar l’empoderament dels menors no acompanyats en situació de mobilitat errant ampliant l’accés que tenen a l’educacióinformal i donant-los l’oportunitat de fer que la seva opinió arribi a totes les parts interessades.
  • Potenciar que els joves confiïn en ells mateixos i se sentin valorats a través d’activitats d’expressió artística.
  • Millorar l’autoestima, l’autocura i la sensibilització sobre la salut mitjançant un enfocament basat en la reducció de danys.
  • Dissenyar i difondre recursos sobre reducció de danys que siguin adequats per a menors no acompanyats que es trobin en situació errant.

Galeria de fotos del taller de cocreació amb joves migrants en trànsit a Melilla

Vídeo resultant del taller de cocreació amb joves migrants en trànsit a Melilla