Pilotażowy: Wzmocnienie pozycji małoletnich migrantów bez opieki poprzez multimodalne współtworzenie w sytuacjach tułaczki

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

niepełnoletni bez opieki stanowią szczególnie narażoną grupę wśród młodych ludzi z doświadczeniem migracji. Często wymykają się programom opieki nad dziećmi, są pozbawieni opieki zdrowotnej, a także trafiają w sieci powiązań kryminalnych. To tłumaczy niewielką wiedzę dostępną na ich temat i pociąga za sobą, ich negatywny obraz w mediach, a także brak odpowiednich polityk chroniących i zapewniających im prawa.

Celem tego pilotażowego projektu jest…

upodmiotowienie nieletnich migrantow bez opieki, poprzez multimodalne warsztaty obejmujące muzykę, film, fotografię. Działania te mają na celu wspieranie autoekspresji i sprawczości uczestników, a także pomogą zidentyfikować i zastanowić się nad potrzebami tej grupy w zakresie edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Pierwsze testowanie we


Francji

Drugie testowanie w


Portugalii

Aby określić sytuację niepełnoletnich młodych ludzi bez opieki i stworzyć właściwe podejście do ich problemów zdrowotnych zebrano odpowiednią grupę uczestników. W tym kontekście przygotowano grunt do wdrożenia mechanizmów redukcji szkód, które będą tworzone w trakcie realizacji projektu.

Działania pilotażowe będą prowadzone w Melilli, Bilbao i Marsylii. Obejmą aktywności takie jak: fotografia, film, rap oraz szkolenia w zakresie redukcji szkód z udziałem nieletnich migrantów i ich rówieśników.

Ten program pilotażowy przyczyni się do realizacji niektórych lub wszystkich z następujących celów:

  • wspieranie nieletnich pozbawionych opieki w usamodzielnianiu się poprzez zwiększanie ich dostępu do edukacji nieformalnej i sprawianie by ich głos był słyszalny wśród wszystkich zainteresowanych stron;
  •  wzmacnianie za pomocą praktyk artystycznych poczucia zaufania i wartości wśród młodzieży;
  • poprawa opieki i podniesienie świadomości zdrowotnej nieletnich pozbawionych opieki dzięki mechanizmom redukcji szkód;
  • stworzenie i rozpowszechnianie rozwiązań ograniczających szkody, odpowiednich dla nieletnich pozbawionych opieki w w czasie tułaczki

Galeria zdjęć z warsztatów współtworzenia z młodymi migrantami tranzytowymi w Melilli

Video clipe resultante do workshop de co-criação com jovens migrantes em trânsito em Melilla