Pilotti: Ilman huoltajaa maahan tulevien alaikäisten voimaannuttaminen osallistavien ja luovien menetelmien avulla pakkomaahanmuuton tilanteissa

Tämän pilotin toteuttaminen on tärkeää, koska…

ilman huoltajaa liikkuvat alaikäiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ihmisryhmä. Merkittävän Euroopan laajuisen liikkuvuuden ja vakavien terveysongelmien vuoksi he jäävät usein lastensuojelujärjestelmien ulkopuolelle ja joutuvat tekemisiin rikollisten verkostojen kanssa. Tästä syystä tätä ihmisryhmää ei tunneta kunnolla. Lisäksi ryhmän käsittelyä mediassa leimaa kielteisyys eikä sen suojelemiseksi ja oikeuksien takaamiseksi ole olemassa poliittisia linjauksia.

Tämän pilottihankkeen tavoitteena on…

edistää ilman huoltajaa liikkuvien alaikäisten voimaantumista monimuotoisten työpajojen avulla. Työpajojen toimintamuotoina ovat esimerkiksi musiikki, video, valokuvaus ja haittavaikutusten vähentämistoimet. Näiden toimien tarkoituksena on edistää osallistujien ilmaisua ja voimaantumista. Ne auttavat myös tunnistamaan ja pohtimaan tämän kohderyhmän tarpeita epämuodollisessa koulutuksessa ja arkioppimisessa.

Pilotin ensimmäinen testaus


Espanjassa ja Ranskassa

Pilotin toinen testaus


Portugalissa

Sidosryhmä on koottu arvioimaan kohderyhmän tilannetta ja terveyteen liittyvää lähestymistapaa. Sidosryhmätyöskentelyssä laadittiin perusta aktiviteettien aikana yhteisesti luotaville resursseille haittavaikutusten vähentämiseksi.

Pilottitoimet toteutetaan Melillassa, Bilbaossa ja Marseillessa, ja niihin sisältyy laaja valikoima aktiviteetteja, kuten valokuvausta, videota ja rap-musiikkia sekä vertaiskoulutusta haittavaikutusten vähentämiseksi

Tämä pilotti auttaa saavuttamaan seuraavia tavoitteita:

  • Edistää ilman huoltajaa kulkevien alaikäisten voimaantumista parantamalla heidän pääsyään epämuodolliseen koulutukseen ja luomalla valmiudet heidän äänensä saamiseen kuuluvaksi kaikkien sidosryhmien keskuudessa.
  • Edistää nuorten luottamuksen ja arvon tunteita taiteellisen itseilmaisun kautta.
  • Lisätä terveystietoisuutta ja vähentää haittavaikutuksia.
  • Suunnitella ja levittää haittavaikutusten vähentämiseen tarkoitettuja resursseja, jotka soveltuvat ilman huoltajaa liikkuville alaikäisille.

Kuvagalleria työpajasta, jossa maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset nuoret ovat väliaikaisesti Melillassa

Video clip resulted from the co-creation workshop with young migrants in transit in Melilla