Pilot: Empoderar el jovent traductor

És important implementar aquest pilot perquè…

L’augment dels moviments migratoris fa que els joves que emigren a nous països hagin de traduir i interpretar sovint tant dins com fora de l’escola. Tradueixen per a la seva família, companys i companyes i membres de la comunitat local. L’escola és un dels llocs on més sovint han de traduir. A vegades, el paper d’aquets joves traductors i traductores dins dels centres escolars està formalitzat, però en molts casos funciona ad hoc, de manera que pot ser una pràctica avantatjosa, però també perjudicial. Els programes ja existents pensats per donar suport a aquests menors que tradueixen a les escoles se centren en les habilitats lingüístiques pragmàtiques, però no es fixen en elements culturals, socials i de benestar emocional.

L’objectiu d’aquest pilot és…

Primera prova del pilot a


Regne Unit

Segona prova del pilot a


Itàlia

Treballar amb menors que tradueixen i interpreten per als seus companys i companyes, famílies i comunitat local per desenvolupar recursos i millorar els elements culturals, socials, emocionals i de benestar lligats a la seva pràctica com a joves traductors i traductores. Aquesta acció pilot es durà a terme en un centre d’educació secundària culturalment divers amb alumnat d’entre 11 i 18 anys.

L’equip del projecte col•laborarà amb el centre per promoure i organitzar un club de joves traductors i traductores. S’oferirà formació en recerca als joves que formin part d’aquest club i s’aplicaran aquestes competències en recerca per codesenvolupar, codissenyar i finalment avaluar recursos pensats per entendre millor la traducció per part de menors. Com a part de la formació en investigació, els menors aprendran mètodes d’investigació tradicionals en l’àmbit de les ciències socials com ara dur a terme entrevistes. A més a més, també aprendran enfocaments participatius com, per exemple, els mètodes basats en l’expressió artística (animació, producció de pel•lícules digitals, fotografia, etc.). També se’ls convidarà a formar part dels processos d’avaluació i de difusió (per exemple, com a coautors d’un article o d’un bloc sobre l’experiència en recerca) i es garantirà que la seva participació en totes les fases del pilot sigui significativa.

Aquest pilot contribuirà a assolir algun o tots els objectius següents:

  • Millorar la comprensió de la traducció per part de menors com una pràctica que permet ajudar els altres.
  • Dissenyar materials i recursos que facin possible considerar el compromís emocional i el benestar del menor que tradueix.
  • Desenvolupar recursos per conscienciar de la pràctica de la traducció per part de menors a tota l’escola.
  • Crear recursos adreçats tant als joves traductors i traductores com a les persones que participen en les interaccions per tal de fomentar sentiments de confiança, vàlua, pertinença i acceptació.

Galeria multimèdia

Fotografies durant les sessions d’els/les joves traductors/as

El treball del grup de NEWABC en Regne Unit