Pilotua: Itzultzaile gazteak ahalduntzen

Garrantzitsua da proiektu pilotu hau martxan jartzea; izan ere…

migrazio-mugimenduen gorakadaren ondorioz, beste herrialde batzuetara emigratzen duten gazteek maiz jo behar izaten dute itzulpenetara eta interpretaziora, bai eskola-testuinguruan, bai eskola-testuingurutik kanpo. Familiako kideentzat, lankideentzat eta tokiko komunitatearentzat itzultzen dute. Eskola da itzultzaile gazteek praktikatzeko tokirik ohiko eta garrantzitsuenetako bat. Batzuetan, itzultzaile gazteen eginkizuna giro akademikoan formalizatuta dago. Beste kasu askotan, ordea, ad hoc garatzen da itzultzaile gazteen eginkizuna, eta horrek onurak ez ezik kalteak ere eragin ditzake. Eskoletan itzultzaile gazteei laguntzeko dauden programek hizkuntza-trebetasun pragmatikoak dituzte ardatz, baina arreta gutxi eskaintzen diete elementu kulturalei, sozialei eta ongizate emozionalari.

Ekintza pilotu honen helburua da…

Proiektu pilotuaren lehen proba non


Erresuma Batua

Proiektu pilotuaren bigarren proba non


Italia

ikaskideentzat, familiarentzat eta tokiko komunitatearentzat itzultzen eta interpretatzen duten gazteekin lankidetzan aritzea, itzultzaile gazteen berezko elementu kulturalak, sozialak, emozionalak eta ongizatekoak hobetzeko baliabideak garatzeko eta diseinatzeko. Ekintza pilotu hori kulturalki askotarikoa den bigarren hezkuntzako ikastetxe batean egingo da, eta hamaika eta hemezortzi urte bitarteko ikasleak izango ditu xede.

Kideturiko eskolarekin elkarlanean arituko da taldea, eta Itzultzaile Gazteen Kluba sustatuko eta antolatuko dute. Itzultzaileok ikertzaile gazte izateko prestakuntza jasoko dute Itzultzaile Gazteen Klubean. Ondoren, trebetasun horiek baliatuz, elkarrekin garatuko, diseinatuko eta ebaluatuko dituzte itzulpena zaintza-praktika gisa hobeto ulertzeko bitartekoak. Ikertzaile gazte gisa duten prestakuntzaren barruan, elkarrizketak eta gizarte-zientzietako bestelako metodo tradizionalak ikasiko dituzte. Horrekin batera, ikuspegi partizipatiboak ere eskuratuko dituzte, hala nola arteetan oinarritutako metodoak (animazioa, zinemagintza digitala, argazkigintza, eta abar). Era berean, ebaluazio- eta hedapen-prozesuetan laguntzeko gonbidapena jasoko dute (adibidez, ikerketa-esperientziari buruzko artikulu edo blog bat egiten), eta, hala, parte-hartze esanguratsua bermatuko da ekintza pilotuaren fase guztietan.

Proiektu honen bidez, jarraian aipatzen diren helburu batzuk edo guztiak jorratuko dira:

  • Gazteen itzulpen-pertzepzioa hobetzea, zaintza-praktika altruista gisa.
  • Itzultzailearen konpromiso emozionala eta ongizatea aintzat hartzeko espazio bat irekiko duten materialak eta baliabideak diseinatzea.
  • Eskola-eremu osoa itzultzaile gazteen praktikari buruz sentsibilizatzeko baliabideak garatzea.
  • Baliabideak sortzea itzultzaile gazteentzat eta elkarrekintzetan langile horiekin harremanetan aritzen direnentzat, konfiantza, balioa, kidetza eta onarpena eraikitzeko.

Multimedia-galeria

Itzultzaile gazteen saioetako argazkiak

NEW ABCko Erresuma Batuko taldearen lana