Pilotażowy: Wspieranie młodych tłumaczy

Wdrożenie tej pilotażowej praktyki jest istotne, ponieważ…

wzrost mobilności migracyjnej oznacza, że młodzi ludzie, którzy migrują do nowych krajów, są często proszeni o pomoc w tłumaczeniach ustnych i pisemnych zarówno w szkole, jak i poza nią. Tłumaczą dla członków rodziny, rówieśników i społeczności lokalnej. Szkoła jest jednym z najczęstszych i najważniejszych miejsc, w których młodzi tłumacze zdobywają umiejętności. Czasami funkcja młodych tłumaczy w szkole jest sformalizowana, ale w wielu przypadkach działa doraźnie w sposób, który może być zarówno użyteczny, jak i uciążliwy. Istniejące programy wspierające młodych tłumaczy w szkołach koncentrują się na pragmatycznych umiejętnościach językowych, ale niewiele uwagi poświęcają aspektom kulturowym, społecznym i emocjonalnym.

Celem tego pilotażowego projektu jest…

Pierwsze testowanie w


Wielkiej Brytanii

Drugie testowanie we


Włoszech

praca z młodymi ludźmi, którzy pełnią funkcję tłumaczy dla rówieśników, rodziny i społeczności lokalnej. Chodzi o to, by rozwinąć i wzbogacić ich kulturowe, społeczne i emocjonalne zasoby związane z pracą tłumacza. Ta pilotażowa akcja odbędzie się wielokulturowej szkole średniej, której uczniowie mają od 11 do 18 lat.

Zespół badaczy będzie współpracował z partnerem szkolnym w celu organizacji i promowania Klubu Młodego Tłumacza. Młodzi tłumacze zostaną przeszkoleni w ramach tego klubu, a następnie wykorzystają zdobyte umiejętności do wspólnego opracowywania, współprojektowania i oceniania materiałów mających na celu poprawę zrozumienia praktyki tłumaczenia jako praktyki opiekuńczej. W ramach szkolenia dla młodych badaczy zapoznają się oni z tradycyjnymi metodami nauk społecznych, takimi jak wywiady. Oprócz tego zgłębią również podejście partycypacyjne, np. metody oparte na sztuce (np. animacja, cyfrowe tworzenie filmów, fotografia itp.). Zostaną również zaproszeni do udziału w ewaluacji i rozpowszechnianiu wszystkich powstałych materiałów ( będą np. mogli współtworzyć artykuły lub blogi na temat swoich doświadczeń badawczych). To zapewni im znaczący udział we wszystkich etapach działań pilotażowych.

Ten program pilotażowy przyczyni się do realizacji niektórych lub wszystkich z następujących celów:

  • ukazanie młodym ludziom tłumaczenia jako praktyki opartej na trosce i wpółczuciu;
  • zaprojektowanie materiałów, służących do wsparcia emocjonalnego tłumaczy i poprawy ich samopoczucia;
  • opracowanie zasobów podnoszących świadomość dotyczącą praktyki młodych tłumaczy w szkole;
  • stworzenie materiałów zarówno dla młodego tłumacza, jak i tych, którzy wchodzą z nim w interakcję, aby budować poczucie zaufania, wartości, przynależności i akceptacji.

Galeria multimedialna

Zdjęcia z sesji Klubu Młodych Tłumaczy

Praca zespołu NEW ABC’s UK