πιλότος: Ενδυνάμωση ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών μέσω πολυτροπικής συνδημιουργίας σε καταστάσεις διαρκούς κινητικότητας

Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυτή η πιλοτική δράση γιατί…

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι ένας ιδιαίτερα ευάλωτος πληθυσμός μεταξύ των νέων μεταναστών. Χαρακτηρίζονται από μια σημαντική διευρωπαϊκή κινητικότητα και σοβαρά ζητήματα υγείας, συχνά ξεφεύγουν από τα προγράμματα Παιδικής Ευημερίας και ενσωματώνονται από παραβατικά δίκτυα, τα οποία συνδυαζόμενα μπορούν να εξηγήσουν την πολύ λίγη γνώση που υπάρχει γι’ αυτόν τον πληθυσμό που επισκιάζεται από την αρνητική έκθεση στα μέσα ενημέρωσης και την έλλειψη πολιτικών για την προστασία τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Στόχος αυτής της πιλοτικής δράσης είναι…

να προωθήσει την ενδυνάμωση των ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω πολυτροπικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων μουσικής, βίντεο, φωτογραφίας και να μειήσει τη βλάβη. Αυτές οι δραστηριότητες προορίζονται να ενισχύσουν την αυτο-έκφραση των συμμετεχόντων και να βοηθήσουν επίσης στον εντοπισμό και στον προβληματισμό σχετικά με τις ανάγκες αυτής της ομάδας στόχου σχετικά με την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση.

Η πρώτη πιλοτική δοκιμή θα γίνει στη


Γαλλία

Η δεύτερη πιλοτική δοκιμή θα γίνει στην


Πορτογαλία

Μια ομάδα ενδιαφερομένων έχει συγκεντρωθεί για να πλαισιώσει την κατάσταση αυτής της ομάδας στόχου και την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με θέματα υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει τις βάσεις για πόρους μείωσης της βλάβης που θα συνδημιουργηθούν το φθινόπωρο με μια ομάδα παιδιών στη Μελίγια. Κατά τη διάρκεια αυτού του Εργαστηρίου Συν-Δημιουργίας, οι πόροι θα δοκιμαστούν και θα προσαρμοστούν από την ομάδα-στόχο.

Αυτό το Εργαστήριο θα οδηγήσει στις πιλοτικές δράσεις στο Μπιλμπάο και τη Μασσαλία, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων όπως φωτογραφία, βίντεο, ραπ και εκπαίδευση μείωσης της βλάβης με και μεταξύ συνομηλίκων.

Αυτό το πιλοτικό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων ή όλων των παρακάτω στόχων:

  • Ενθάρρυνση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ενδυνάμωση νέων μεταναστών διαρκούς κινητικότητας, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην άτυπη εκπαίδευση και δημιουργώντας την ικανότητα να ακουστεί η φωνή τους από όλους τους ενδιαφερόμενους.
  • Να καλλιεργήσει αισθήματα εμπιστοσύνης και αξίας στους νέους μέσω της αυτοέκφρασης σε καλλιτεχνικές πρακτικές.
  • Η βελτίωση του εαυτού και της φροντίδας σημαίνει αύξηση της ευαισθητοποίησης για την υγεία με μια προσέγγιση μείωσης της βλάβης.
  • Σχεδιασμός και διάδοση πόρων μείωσης της βλάβης που είναι κατάλληλοι για ασυνόδευτους ανηλίκους σε διαρκή κινητικότητα.

Φωτογραφίες από το εργαστήριο συν-δημιουργίας με νεαρούς μετανάστες υπό διέλευση στη Μελίλια

Βίντεο κλιπ που προέκυψε από το εργαστήριο συν-δημιουργίας με νεαρούς μετανάστες υπό διέλευση στη Μελίλια