πιλότος: Ενδυναμώνοντας νέους μεταφραστές

Είναι σημαντικό να γίνει η πιλοτική δοκιμή γιατί…

Η αύξηση της μεταναστευτικής κινητικότητας σημαίνει ότι οι νέοι που μεταναστεύουν σε νέες χώρες καλούνται συχνά να μεταφράσουν και να διερμηνεύσουν τόσο εκτός όσο και εντός του σχολείου. Μεταφράζουν για μέλη της οικογένειας, συνομηλίκους και την τοπική κοινωνία. Το σχολείο είναι ένας από τους πιο συχνούς και σημαντικούς χώρους όπου πραγματοποιείται η πρακτική της νεανικής μετάφρασης. Μερικές φορές ο ρόλος των νέων μεταφραστών στο σχολείο επισημοποιείται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, ο ρόλος των νέων ως νεαρών μεταφραστών λειτουργεί σε ad hoc βάση με τρόπους που μπορεί να είναι και επωφελής και επαχθής. Τα υπάρχοντα προγράμματα για την υποστήριξη νεαρών μεταφραστών στα σχολεία επικεντρώνονται στις πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες, αλλά δίνουν λίγη προσοχή στα πολιτιστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά στοιχεία ευημερίας.

Στόχος αυτής της πιλοτικής δοκιμής είναι…

Πρώτη πιλοτική δοκιμή στο


Ηνωμένο Βασίλειο

Δεύτερη πιλοτική δοκιμή στην


Ιταλία

να συνεργαστεί με νέους που μεταφράζουν για συνομηλίκους, την οικογένεια και την τοπική κοινότητα για να αναπτύξουν και να σχεδιάσουν πόρους για να βελτιώσουν τα πολιτιστικά, κοινωνικά, συναισθηματικά και στοιχεία ευημερίας του να είσαι νεαρός μεταφραστής. Αυτή η πιλοτική δράση θα λάβει χώρα σε ένα πολιτιστικά διαφορετικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι μαθητές κυμαίνονται από 11 έως 18 ετών.

Η ομάδα θα συνεργαστεί με τον σχολικό εταίρο για την προώθηση και την οργάνωση της Λέσχης Νέων Μεταφραστών. Οι νέοι μεταφραστές θα εκπαιδευτούν ως νέοι ερευνητές στο πλαίσιο της Λέσχης Νέων Μεταφραστών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες για να συν-αναπτύξουν, να συν-σχεδιάσουν και στη συνέχεια να αξιολογήσουν πόρους που στοχεύουν στη βελτίωση της κατανόησης της νεανικής μετάφρασης ως πρακτικής φροντίδας. Ως μέρος της εκπαίδευσης νέων ερευνητών τους, θα μάθουν για τις παραδοσιακές μεθόδους κοινωνικών επιστημών, όπως η συνέντευξη. Παράλληλα, θα μάθουν επίσης για συμμετοχικές προσεγγίσεις, όπως μεθόδους που βασίζονται στις τέχνες (π.χ. animation, ψηφιακή δημιουργία ταινιών, φωτογραφία κ.λπ.). Θα κληθούν επίσης να συμβάλουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και διάδοσης (π.χ. συν-συγγραφική εργασία ή ιστολόγιο σχετικά με την ερευνητική εμπειρία), διασφαλίζοντας ουσιαστική συμμετοχή σε όλα τα στάδια πιλοτικής δράσης.

Αυτή η πιλοτική δοκιμή θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων ή όλων των παρακάτω στόχων:

  • Να βελτιωθεί η κατανόηση της μετάφρασης των νέων ως πρακτικής φροντίδας και συμπόνιας.
  • Σχεδιασμός υλικών και πόρων που ανοίγουν ένα χώρο για την εξέταση της συναισθηματικής δέσμευσης και της ευημερίας του μεταφραστή.
  • Ανάπτυξη πόρων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρακτική της μετάφρασης από νέους σε ολόκληρο το σχολείο.
  • Να δημιουργήσει πόρους τόσο για τον νεαρό μεταφραστή όσο και για εκείνους που συνδέονται μαζί του κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων, για την οικοδόμηση συναισθημάτων εμπιστοσύνης, αξίας, του ανήκειν και της αποδοχής.

Γκαλερί πολυμέσων

Εικόνες από τις συνεδρίες της Λέσχης Νέων Μεταφραστών

Το έργο της βρετανικής ομάδας της NEW ABC