Programy pilotażowe

Projekt “NEW ABC” obejmuje 9 programów pilotażowych (sprawdź je poniżej) mających na celu włączenie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji do systemu edukacji. Programy te będą współtworzone przez partnerów i interesariuszy jako przykłady dobrych praktyk, które zostaną przetestowane w dziewięciu zaangażowanych w projekt krajach. Stworzymy platoformę zapewniająca wirtualną przestrzeń do dzielenia się, omawiania, komentowania, współtworzenia oraz ewaluacji procesu przedwdrożeniowego i powdrożeniowego pilotów.

W projekcie uwzględnione zostanie całościowe podejście do dziecka (whole child approach), skupiające się nie tylko na potrzebach szkolnych dzieci migrujących, ale też na ich potrzebach społecznych i emocjonalnych. Oznacza to przyjęcie całościowego spojrzenia na edukację i szkolny rozwój dzieci, ale także uznanie potrzeby tworzenia i rozwijania formalnego i nieformalnego środowiska uczenia się, które koncentruje się również na innych kompetencjach i potrzebach dzieci, ich rodzin, społeczności i wszystkich zaangażowanych w edukację stron.

“NEW ABC” zapewni rozwój poziomych i pionowych form wspólpracy pomiędzy interesariuszami i grupami, które zazwyczaj nie wchodzą w interakcje. Pozwoli również by głos wszystkich zaangażowanych (zwłaszcza dzieci) został wysłuchany. Wzmocnienie i rozwój sprawczości grup wrażliwych ma na celu uczynienie wszystkich interesariuszy prawdziwymi autorami zmian, co, mamy nadzieję, stanie się w przyszłości powszechną praktyką.

Dzięki modelowi badań partycypacyjnych (participatory action research – PAR), interesariusze i społeczności ich przyjmujące zostaną wzmocnieni. Będą mogli wziąć odpowiedzialność za przyszłe działania uwidaczniając zarówno swoje potrzeby, jak i rozwiązania opracowane wspólnie dla różnego rodzaju decydentów (np. politycznych).

Przegląd programów pilotażowych projektu „NEW ABC”